Buy Online lenovoshopping.in

Chennai Team: 9941959697 / 9841311311

Hyderabad Team: 9841094109 / 9841934193

Lenovo Warranty: 1-855-253-6686

Lenovo 430W Redundant PSU Option Power Supply Chennai, Hyderabad

Lenovo 430W Redundant PSU Option Power Supply

  • Product Name : 430W Redundant Power Supply
  • Manufacturer Part Number : 00D3821
  • Product Type : Redundant Power Supply
  • Input Voltage : 110 V AC, 220 V AC
  • Output Power : 430W
  • Compatibility : IBM System x3100 M4 Servers